Olevi

Helppo suomalainen tunnistuspalvelu

Ota Olevi heti veloituksetta testikäyttöön, tai perustetaan teille oma instanssi. Ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään oman instanssin perustamiseksi:

Sormenjälkitunnistus

Kasvotunnistus

HST

Henkilö- ja Sote-kortti

FTN

Pankkitunnistus

Fido2-tunnistaminen

Tunnistaminen ilman salasanoja

Salasanat jäävät historiaan. Olevin avulla ei tarvitse muistaa pitkiä ja vaikeita salasanoja.

Käyttäjä rekisteröi tunnisteen, joka liitetään selaimeen.

Tunnisteina voi käyttää esimerkiksi sormenjälki- ja kasvontunnistusta.

Tunnistamisen välityspalvelu

Olevi on OpenId Connect (OIDC) ja SAML2-tunnistuskäytänteitä toteuttava palvelu, joka tunnistaa käyttäjät mahdollistaen heidän pääsynsä järjestelmiin ja sovelluksiin.

Tunnistuspalvelun avulla voidaan toteuttaa kertakirjautuminen (Single Sign On – SSO), jonka avulla käyttäjä pääsee yhden tunnistustapahtuman perusteella käyttämään kaikkia tunnistamisen piiriin kuuluvia sovelluksia ilman eri tunnistautumista.

Olevi on toteuttanut tunnistamisen välityspalvelumallin, jossa tukeudutaan olemassaoleviin OIDC-tunnistuslähteisiin (esim. Azure AD, Google jne).

Kokeile käytännössä

  Demo

Hintaesimerkkejä

Katso tarkempi selvitys hinnoittelun rakenteesta ohjesivulta (englanniksi).

Tässä mainitut hinnat ovat oletuksia todennäköisestä hintatasosta. Olevi määrittelee modulien lisenssien hinnan. Tukipalvelun ja alustapalvelun hinnoittelusta neuvottelet jälleenmyyjäsi kanssa. Kysy aina hintatarkennus jälleenmyyjältä .

0 €

Ota Olevi heti veloituksetta testikäyttöön

 • Pääsy yleiseen SaaS-instanssiin testaus- ja kehityskäytössä
 • Rekisteröi palvelut itsepalveluna

2500 € / kk

 • Kevyeen käyttöön tai yhteen käyttötapaukseen
 • Itsenäiset IdP-instanssit testiin ja tuotantoon

Olevin perusmodulit
 • ydin (Core Deployment)
 • tunnistamisen välityspalvelu (OIDC RP)

Kehityksen aikainen tuki

Alustapalvelu jaetulla pilvialustalla

5300 € / kk

 • Tavanomaiseen käyttöön yritykselle
 • Itsenäiset IdP-instanssit testiin ja tuotantoon
 • Sormenjälki- ja kasvotunnistus

 • Olevin modulit
  • ydin (Core Deployment)
  • tunnistamisen välityspalvelu (OIDC RP)
  • sormenjälki ja kasvotunnistus (Fido/WebAuthn)

Tuotannonaikainen tavanomainen tuki
 • asiakkaan oma puhelinnumero tukipalveluun
 • häiriönhallinta
 • ratkaisun hallintaan liittyvät tavanomaiset ylläpitotyöt
 • ratkaisun komponenttien tavanomaiset minor-päivitykset
 • ratkaisun komponenttien tietoturvapäivitykset
 • ratkaisun valvonta
 • SLA-raportointi

Yrityksen erillinen pilvialusta

Mahdollisuus myös muiden palvelujen toteuttamiseen samalla pilvialustalla

Helpompaa tunnistamista jo tänään